Proces

Der skal (mindst) tre parter for at få en byggesag ført fra de første ideer og tanker til et færdigt byggeri, som kan glæde ejere eller brugere i en lang årrække:

  • Bygherren
  • Rådgiverne
  • Håndværkerne

Typisk vil den kommende bygherre henvende sig til en arkitekt, når de første ideer skal konkretiseres, vurderes og omsættes til streger på et stykke papir.
Det er her i den første fase af byggesagen, at man skal lade fantasi og tanker flyve så frit som muligt mellem parterne, da det er på dette tidspunkt, man lettest kan lave om og tænke nyt uden at økonomien løber løbsk.

Bygherre fremlægger alle sine overvejelser, ideer og inspirationskilder, herefter udarbejder vi beskrivelsen ud fra tankerne. Dette vil senere danne grundlag for de første skitser, så der til sidst kan opnåes et spændende byggeri, hvor funktion og indhold svarer til brugernes behov og ønsker.
En typisk byggesag vil bestå af en kortere eller længere række af de faser, som listes op på følgende måde:

1. PROGRAM, OPLÆG (før projektering)

Ideoplæg:
Bearbejdning af bygherrens tanker og ideer.

Supplement:
Indsamling af diverse oplysninger som grundlagsmateriale,
f.eks. opmålinger og registreringer.

Program:
Formulering og sammenfatning af bygherrens ønsker og krav
til opgaven.

Derefter projektering og udførelse. klik HER for at åbne en beskrivelse i PDF.

KONTAKT

Adresse:

Algade 20A, 4220 Korsør

Telefon:

+45 58 37 27 77

E-mail:

info@arkidesign.dk

NYHEDER
NYHEDER

ainaf