Tilstandsrapport pris
Ved §2 i lov af 1.juni 2015 blev maksimalprisreguleringen i forbindelse med udarbejdelse af tilstandsrapporter ophævet.
Ændringen medfører, at der fra og med 1. januar 2016 ikke længere vil være fastsat en øvre grænse for det vederlag, som en bygningssagkyndig vil kunne betinge sig for udarbejdelse m.v. af tilstandsrapporten som led i huseftersynsordningen.

Opført 1940 eller senere:
4.500,00 kr. inkl. moms for en bygning under 100 m²
4.750,00 kr. inkl. moms for en bygning 100-199 m²
5.500,00 kr. inkl. moms for en bygning 199-299 m²
6.600,00 kr. inkl. moms for en bygning 300-399 m²

Elinstallationsrapport pris
Med bekendtgørelse nr. 1737 af 14.12.2015 om ændringen af bekendtgørelse og elinstallationsrapporter, som led i huseftersynsordningen blev maksimalpriserne for elinstallationsrapporter afskaffet.

Pris efter aftale. Eftersyn anbefales udført i medgået tid.

 

Energimærke pris

Parcelhuse, række-, kæde- eller dobbelthuse og stuehuse til landbrugsejendomme.

Fra 1. Januar 2020 er den øvre honorargrænse:

6.071,00 kr. inkl. moms for en bygning under 100 m²
6.679,00 kr. inkl. moms for en bygning 100-199 m²
7.285,00 kr. inkl. moms for en bygning 199-299 m²
1.098,00 kr. inkl moms for energimærkning under bygningsgennemgang

 

Prisliste pr. 1. Januar 2020:
Angivet priser er beregnet ved besigtigelse i postnummer 4220. Priser er eksklusiv kørselsomkostninger.

4.500,00 kr. inkl. moms for en bygning under 100 m²
4.750,00 kr. inkl. moms for en bygning 100-199 m²
5.500,00 kr. inkl. moms for en bygning 199-299 m²
7.000,00 kr. inkl. moms for en bygning 300-399 m²
1.072,00 kr. inkl moms for energimærkning under bygningsgennemgang

7.000,00 kr. excl. moms for energimærkning af store ejendomme 400-500 m²
Areal over 500 m²-faktureres 950 kr. / 100 m²

KAMPANGE / TILBUD – Energimærkning, tilstand-, og el installationsrapport


9.495,00 kr. inkl. moms for en bygning under 100 m²


9.995,00 kr. inkl. moms for en bygning 100-199 m²


9.995,00 kr. inkl. moms for en bygning 199-299 m²


15.000,00 kr. inkl. moms for en bygning 300-399 m²


 

RING FOR PRIS OG AFTALE, SÅ FINDER VI EN LØSNING DER PASSER TIL JER.
KONTAKT

Adresse:

Algade 20A, 4220 Korsør

Telefon:

+45 58 37 27 77

E-mail:

info@arkidesign.dk
NYHEDER
ainaf