line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

Energimærkning

energi

Energimærkningsordningen for bygninger er et led i gennemførelsen af EU’s bygningsdirektiv om bygningers energimæssige

ydeevne med senere ændringer. Målet er at reducere energiforbruget i bygninger gennem forbrugernes opmærksomhed på energibesparelsespotentialet i bygningerne. Denne energimærkningsordning erstatter de hidtidige energimærkningsordninger (Energimærkning af småhuse og energi-husEnergiledelsesordningen (ELO)) og gælder for nye såvel som eksisterende bygninger og både boliger og erhvervsejendomme. Undtaget er blandt andet bygninger, der anvendes til industri eller landbrug. Det er obligatorisk at energimærke ved nybyggeri, salg af fast ejendom, overdrag else af andel eller anpart og udleje. Det er desuden obligatorisk at energimærke regelmæssigt hvert 10. år for visse bygninger og ejendomme. Det er bygherrens / sælgerens / overdragerens / udlejerens ansvar at sørge for, at der er en gyldig energimærkning på det angivne tidspunkt. Energimærkning udføres af energikonsulenter i certificerede firmaer – enfamiliehuskonsulenter eller flerfamiliehuskonsulenter. Sidstnævnte kan desuden energimærke handel/service og offentlige bygninger.

KONTAKT

Adresse:

Algade 20A, 4220 Korsør

Telefon:

+45 58 37 27 77

E-mail:

info@arkidesign.dk

NYHEDER
NYHEDER

ainaf