Arkitektur og rådgivning

Arkitektur er brugskunst og skal derfor opfylde både praktiske og åndelige behov.

ARKIdesign repræsenter et arkitektonisk nærvær overfor det liv, som bygherren ønsker rammer for.
Arkitekturen i vores projekter er kendetegnet ved enkelhed og anvendelighed. Vi lægger stor vægt på at skabe funktionelle planløsninger i tæt samspil med bygherre.

Vi ønsker at skabe værdi for vores kunder og skabe et større indblik, via visuel kommunikation, og bedre samspil med bygherre.
Indholdet og de menneskelige relationer fortolkes som afgørende for bygningens indhold og udtryk. Vi arbejder for at udvikle forholdene mellem menneskelige aktiviteter og bygningers indretning og udformning, heri lys, farver og materialer.

Disse forhold er afgørende for vores sind, trivsel og omgivelser, hvor de etablerer sammenhold og harmoni mellem mennesker og bygninger. Vi indgår i dialog om byggeriets indhold og indfrielse af bygherres forventninger.

Dialog er grundlaget for inspiration til den specifikke udarbejdelse af forslag til projekt.

ARKIdesign yder uafhængig rådgivning, hvor ydelser tilpasses den specifikke opgave.
Vi rådgiver inden for alle arkitektfaglige grene og indgår heri som kompetent, konstruktiv og kreativ samarbejdspartner.

ARKIdesign udfører alle former for projekteringsopgaver. Vi er med fra beskrivelsen af den første tanke, til udarbejdelse af dokumenter og tegninger, samt gennemgang af byggeriet ved aflevering. Herefter tilbyder vi opfølgning ved 1. og 5. års gennemgang.
Opgaverne kan opdeles i:

  • Nybygning
  • Tilbygning
  • Renovering

Alle opgaver projekteres med udgang i PAR´s ydelsesbeskrivelser, gældende udgave og ABR 89. Der lægges stor vægt på kvalitet, hvilket kendetegnes ved at hver opgave afsluttes ved aflevering af en udførlig mappe. Denne indeholder alle dokumenter og tegninger, som er tilknyttet projektet.
Tegnestuen benytter følgende programmer til at styre projektet:

  • ACA Architectual desktop 2017 tegneprogram
  • Revit 2017 tegneprogram
  • Sketch up tegneprogram
  • BIPS byggesag og arbejdsbeskrivelser
  • Microsoft Office, Project Tidsstyring, Word Dokumentstyring & Excel regneark
  • BE 15 Bygningers Energibehov, nye bestemmelser gældende pr. 1. Juli 2016
  • Sigma Kalkulationsprogram til prissætning af byggeri
KONTAKT

Adresse:

Algade 20A, 4220 Korsør

Telefon:

+45 58 37 27 77

E-mail:

info@arkidesign.dk

NYHEDER
NYHEDER

ainaf