line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

line  Hver ny  line

SITUATION

Kræver en ny arkitektur

Tegnestuen

 

ARKIdesign drives som et rådgivende arkitektfirma, der med mange års erfaring har løst meget varierende opgavetyper for såvel private som offentlige klienter.

Arbejdsområdet er primært arkitektrådgivning ved nybygning, samt om- og tilbygning.

Arkitektfirmaet løser også mange opgaver af mere organisations- og planlægningsmæssig karakter.

Vi lægger vægt på at kunne yde alsidig og grundig rådgivningsbistand på vores byggesager, store som små.

Vi arbejder ud fra fire ligevægtige parametre: Funktion, æstetik, bæredygtighed og økonomi.

Som arkitekter og rådgivere er det vores målsætning at forene alle fire elementer i den fysiske planlægning og derved tilfører byggeriet karakter og varig kvalitet.

Vi lytter til klientens ønsker og behov. Vi løfter bygherrens tanker. Vi skaber løsninger, på bagrund af grundige analyser, som opfylder forventningerne til praktisk anvendelighed, karakterfuld arkitektur og driftsikkerhed.

Vores byggerier er i samklang med omgivelserne. Vi bygger med gedigne materialer og energirigtige løsninger. Bygningsudtryk, form, overflader og farver spiller naturligt sammen og skaber udtryksfulde byggerier, som understøtter bygherrens profil.

Som totalrådgiver koordinerer vi projekterne for arkitekt, ingeniør og øvrige rådgivere og har det samlede ansvar for projekter, tilsyn og byggeledelse.

Gennem en dynamisk og tæt dialog med alle byggesagens deltagere sikrer vi fra dag ét en tæt opfølgning på byggesagen, således at bygherren kan føle sig tryg under hele forløbet. Havearkitekt

KONTAKT

Adresse:

Algade 20A, 4220 Korsør

Telefon:

+45 58 37 27 77

E-mail:

info@arkidesign.dk

NYHEDER
NYHEDER

ainaf